Vegetariánstvo - spôsob stravovania
Ide o spôsob stravovania, pri ktorom sa zo stravy vylučuje akékoľvek mäso, mlieko, mliečne výrobky a vajcia.
Sú tu však aj ďalšie odchýlky: lakto-ovo-vegetariáni, ich strava je zložená z potravín rastlinného pôvodu, ale pripúšťa sa mlieko, mliečne výrobky a vajcia, ďalej podskupiny ako sú lakto-vegetariáni, ktorí prijímajú mlieko, ale nie vajcia, ovo-vegetariáni, ktorí  jedia vajcia, ale nekonzumujú mlieko ani mliečne výrobky.
Môžme tu ale nájsť pesco-vegetariánov, ktorí jedia ryby a pulo-vegetariánov, ktorí jedia kuracie mäso.