Sacharóza - prírodný cukor
Cukor z cukrovej trstiny alebo repky. Je to biela kryštalická látka sladkej chuti, ktorá je dobre rozpustná vo vode. Je to disacharid skladajúci sa z D-glukózy D-fruktózy.
Je obsiahnutá v mnohých plodoch a šťavách rastlín najviac v cukrovej trstine.