Sangarees
Ide o  tropické špeciality vyrábané zo sladeného alkoholu alebo piva, ktoré podávame studenej alebo naopak horúce.
Pred podávaním sa na ne strúha muškátový oriešok.