Postup ak fritéza nehreje a pre nízku hladinu fritovacieho tuku vypla termopoistku.
Sample Image
Sample Image
Sample Image Sample Image
Sample Image Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image