Pekáreň pečiva nielen pre fast-food. Prejdite sa po našej pekárni.

 

http://www.korvbrodsbagarn.se/bageriet/   - prezentácia

Pekáreň pečiva nielen pre fast-food. Z poľa do regálu v obchode. Prejdite sa po našej pekárni. A pozrite sa na to, ako vzniká naše pečivo !

1 Dodávky. Ingrediencie sú dodávané nákladným autom.

2 Múka sa dopravuje do sila priamo z prepravného zásobníka nákladného vozidla.

3 Tak robíme cesto. Stanica koryta. Tu sa miešajú ingrediencie na cesto.

4 Cesto sa dopravuje na páse  k rôznym spracovateľským strojom.

5 Cesto sa dávkuje vo vážiacom stroji.

6 Vážiaci stroj. Tu sa riadi hmotnosť pečiva. Z 31 gr. materiálu cesta vznikne nakoniec 27gr. pečiva.

7 Deliace rámy delia cesto tak, aby sa z neho stala okrúhla a hladká žemľa.

8 Cesto sa potom odvádzaja k pozdĺžnemu valcovaču.  

9 Cestá sa zavádzajú pod prítlačné platne a nadobúdajú svoju formu.

10. Tak má cesto zrieť. Tu cesto vyzrie pri regulovanej vlhkosti a teplote.

11 Je čas na pečenie. Pečenie v peci trvá niekoľko minút.

12 Dopečené pečivo sa odoberá z plechov.

13 Chladenie. Priamo po pečení sa dopravuje pečivo na páse k chladiacemu zariadeniu na chladenie.

14. Ak pečivo vyjde von, je vychladené. Normálny proces chladnutia, napr. pri pečení v domácnosti, trvá približne jeden a pol hodiny. Aj počas krátkeho obdobia stihne chlieb veľmi zostarnúť. Tým, že  sa pečivo v pekárni rýchlo ochladí, zastaví sa proces starnutia. Čím rýchlejšie sa pečivo zamrazí, o to bude lepší. V ďalšom kroku sa pečivo hlboko zamrazí, aby si zachovalo čerstvosť dovtedy, kým sa rozmrazí.

15 Triedenie a balenie. Triedenie. Tu vidno každý pečivo (vizuálne). Pečivá, ktoré nemajú predpísaný tvar, alebo ktorých veľkosť je odlišná, sa vytriedia. (Vytriedené pečivo sa odložia).

16 Krájanie. Na tejto stanici sa všetky pečiva krájajú nožom tak, že táto operácia práce s ostrými predmetmi (rezanie) už odpadá pri servírovaní. Servírovanie nášho pečiva je rýchle ľahké a bezpečné.

17 Balenie. Teraz je čas na balenie pečiva, hotové produkty sa vkladajú do plastových vreciek a zatvárajú zvarom, alebo sponkou. Každé kartón je opatrený čiarovým kódom s dátumom a časom pečenia. Potom prechádzajú vrecká detektorom kovov, aby boli detekované  príp. nežiaduce častice. Potom sa uložia do kartónov, alebo plastových prepraviek.

18 Mrazenie. Doprava na hlboké zmrazenie v mraziarni. Po zamrazení  sa pečivo premiestni do mraziarne.  Mraziareň má kapacitu 5800 paliet. Pečivo je tam skladované dovtedy, kým ho si neobjednajú zákazníci.

19 Pečivo opúšťa výrobný závod. Dodávka zákazníkom. Nákladné vozidlá odvážajú hot-dogové, hamburgerové a iné druhy pečív. Každý deň sa expeduje pečivo rýchleho občerstvenia (fast-food) , ktorého množstvo zodpovedá desiatim dlhým kamiónom s prívesom.

20 Dodávka. Chlieb sa teraz expeduje na predajné miesta distribúciou firmy MAXIMO.

21 Lantmannen – Dobré čerstvé pečivo bez konzervačných prostriedkov. Najlepší spôsob spracovať chlieb ako čerstvý, alebo zmraziť ho ihneď po pečení.

Vyhýbame sa konzervačným prostriedkom a uprednostňujme chuť a životné prostredie. Skrátka – Vy, ako spotrebiteľ, ste na prvom mieste.
 

 Prečítajte si viac na : www.skoga.pl

 2 milióny pečív každý deň. Každý deň sa v našej pekárni upečie 2 milióny kusov hot-dogových, hamburgerových a iných chutných pečív.